onsdag 12 oktober 2011

Sommarisen i Arktis fortsätter att krympa

Höstrapporten från National Snow and Ice Data Center i Colorado visar hur den Arktiska havsisen fortsätter att försvinna. När avsmältningen nådde sitt maximum i september såg det ut så här:

Den lila linjen visar medianvärdet för isens utbredning under tiden 1979-2000. Det har alltså hänt ganska mycket under de senaste decennierna. Och att isen försvinner i allt snabbare takt beror på att en växande andel av täcket består av årsgammal is. Den riktigt tjocka isen som är fem år eller äldre blir mer och mer sällsynt.
Is som är fyra år gammal eller mer, och som alltså överlever den milda sommaren för att växa ytterligare under den kommande vintern, utgjorde 1983 halva istäcket. Nu är det en tiondel.
För den som gillar diagram går det att se här:

I praktiken betyder det att ett enormt ekosystem som underhåller en stor andel av vårt fiske håller på att försvinna helt. Det händer i vår tid. Läs mer här. 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar