onsdag 9 december 2009

Manlighet som placeboeffekt

Testosteron stimulerar det som neurologer och andra brukar klassificera som "aggressivt beteende".
Hur beteendet varierar studeras gärna i olika spelmodeller; hur väljer man att agera i en situation där det antingen går att samarbeta och dela på vinsten, eller köra över sin medspelare och tjäna mer - kanske i kombination med en ökad risk för en själv.

Höga halter av testosteron ger enligt den traditionella bilden ett mer "manligt" beteende med högre risktagande och mer aggressivitet. Och det där vet vi ju alla. Det är en av de punkter där sunt förnuft, vardagserfarenhet och vetenskap korsar varandra. Varför har vi krig? Varför står män för nästan all våldsbrottslighet? För mycket testosteron.

En studie från Universitetet i Zürich publicerad i Nature ger en ny intressant infallsvinkel på saken.

En grupp kvinnor fick spela ett "ultimatumspel" efter att ha fått en dos extra testosteron - eller ett placebo. Det visade sig att testosteronet ledde till ett mindre aggressivt beteende i spelet än väntat.

Om kvinnor som fått placebo trodde att de fått hormonet blev de mer aggressiva än de som verkligen fått testosteron.

Enligt forskarna finns det inga vetenskapliga belägg för att det manliga könshormonet skapar aggressivitet. Det är en så kallad "folkhypotes", säger de.

I de tidigare studier som hittat ett samband går det lika gärna att koppla ökad aggressivitet till att man utmanat försökspersonernas sociala status.

Det mänskliga psyket är mer komplicerat än somliga tror. Stereotyper och förväntningar styr vårt beteende och påverkar också biologin. Det finns inga linjära samband mellan kropp och själ.

tisdag 1 december 2009

När du trodde det var över...

Jag glömde tidsförskjutningen. Förra veckans pseudonyhet om klimatmailen har nu nått ankdammen. Studio ett i P1 ska låta nåt slags "klimatskeptiker" kommentera storyn.

Grattis. Det är just så här man skapar förvirring och fördröjer all vettig diskussion.

Medielogik var ordet, sa Bull.

Climatehate

Jag har försökt att inte låta mig hetsas, men nu kan jag inte låta bli att lämna en liten försiktig kommentar.
I dagens newsletter från tidskriften The Scientist bjuder redaktionen in till att diskutera Obamas preludier till ett klimatutspel i Köpenhamn. Är det för mycket eller för lite med en 17% minskning av utsläppen till 2020? är grundfrågan.

En av kommentarerna:
17% is too much... how about zero until the REAL Science of global warming is exposed! All you parasites who live off the AGW scam... start your flaming! "The Science is Settled" by ass!

Och så där håller det på. Hat, hat, hat. Det är slut på diskussionen, till och med den gamla hockeyklubban som det viftades hotfullt med är borta. Nu är vi alla som gått på klimatbluffen idioter och assholes!

De ser framför sig en värld utan bensinbilar och storbildstv, en vegetarisk värld som styrs av miljömuppar och kärringar. The horror...

Climategate kommer att vara bortglömt efter december, men läs några genomtänkta kommentarer av e-mailhistorien här, eller här.

För övrigt instämmer jag med Thomas Engström i Fokus: Tig ihjäl dårlobbyn!